TÁJÉKOZTATÓ A muzeális intézmények által biztosított kedvezményekről

TÁJÉKOZTATÓ A muzeális intézmények által biztosított kedvezményekről

Azok a múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények, illetve kiállítóhelyek, amelyek
miniszter által kiadott működési engedéllyel rendelkeznek, különféle mértékű
kedvezményeket biztosítanak állandó és időszaki kiállításaik látogatása során, amelyeket a
magyar állampolgárokon kívül az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamainak
állampolgárai is igénybe vehetik, ha megfelelnek a lentebb ismertetett feltételeknek.


A kedvezmények fajtái:


Díjmentesség


Díjtalanul látogathatja az állandó és időszaki kiállításokat is az, aki: – 6. életévét be nem töltött kiskorú, – aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról rendelkező
törvény alapján fogyatékosnak minősül, továbbá legfeljebb egy kísérője, – aki közoktatásban dolgozó pedagógus, – továbbá, aki a 70. életévét betöltötte.


Kizárólag az állandó kiállításokat látogathatja díjmentesen minden hónap egy hétvégéjén a
muzeális intézmény által kijelölt napon: – aki a 26. életévét nem töltötte be, – aki 18 év alatti személyt kísér, ha e személy közeli hozzátartozójának minősül (egy
időben legfeljebb két ilyen személyre vonatkozhat a kedvezmény.) Közeli
hozzátartozó – egyebek mellett – a szülő, nagyszülő, ideértve az örökbefogadó,
mostoha és nevelő szülőt is, illetve a testvér.


A nemzeti ünnepeken a muzeális intézmények kiállításai díjmentesen látogathatók.


50 százalékos kedvezmény

Az állandó és időszaki kiállításokat 50 százalékos kedvezménnyel látogathatja: – aki a 6. életévét már betöltötte 26. éve eléréséig, – aki 62 évesnél idősebb, – aki két 18 év alatti személyt kísér, ha közeli hozzátartozójuknak minősül (egy időben
legfeljebb két ilyen személyre vonatkozhat a kedvezmény), – aki a nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesül.


Ki minősül fogyatékosnak?
A kedvezmény igénybevétele szempontjából fogyatékosnak kell tekinteni, aki tartósan vagy
véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős
akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt
korlátozza vagy gátolja.
A kedvezményre való jogosultságot megalapozó körülmény fennálltát természetesen igazolni
kell. Bár a kormányrendelet nem tartalmaz szabályozást az igazolás módjára vonatkozóan, a
különféle múzeumok internetes oldalain tájékozódva azt tapasztaltuk, hogy a fogyatékosság
vonatkozásában igazolásként a Magyar Államkincstár által kiállított kártyát (hatósági
igazolás), illetve a különféle ellátások megállapításáról rendelkező határozatot is elfogadják.
Figyelem! Ahogy a tájékoztató elején is írtuk, e kedvezmények nem minden kiállítóhelyre,
kiállításra vonatkoznak, csak a miniszteri engedéllyel működő intézményekre! Ha az ön által
meglátogatni tervezett kiállítóhely nem ilyen, kérjük, tájékozódjon a kedvezményekről!


MEOSZ