SM Szolnok

Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

Kormány rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről.

dec 052017

2018. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 0,8 százalékkal kell emelni azt a(z)

öregségi nyugdíjat,
özvegyi nyugdíjat,
szülői nyugdíjat,
árvaellátást,
baleseti hozzátartozói nyugellátást,
mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
korhatár előtti ellátást,
szolgálati járandóságot,
átmeneti bányászjáradékot,
táncművészeti életjáradékot,
rokkantsági ellátást,
rehabilitációs ellátást,
baleseti járadékot,
bányászok egészségkárosodási járadékát,
fogyatékossági támogatást,
vakok személyi járadékát,
Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
polgármesterek közszolgálati járadékát,
honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, és
egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és
amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről szóló 312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetés járt.

2018. január 1-jétől – az arra jogosultak esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti emelést követően – a Tny. 62. § (1) bekezdése alapján 3 százalékkal kell emelni a 2018. január 1-jét megelőző időponttól megállapítot

az 1. § (1) bekezdés 1–23. pontja szerinti ellátásokat,
a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-a szerint emelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat és
házastársi pótlékot és házastárs után járó jövedelempótlékot.
A hadigondozottak rendszeres pénzbeli ellátásainak emelését a 2018. január 1-jétől hatályos szabályok szerint számított ellátási összegekre kell végrehajtani.

Változik az összege továbbá a rokkantsági ellátásnak, rehabilitációs ellátásnak, baleseti járadéknak és a bányászok egészségkárosodási járadékának is. A rokkantsági járadék havi összege 2018. január 1-jétől 36 365 forint.

2018-ban a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2018. január 1-jétől havi 91 080 forint összeghatárig folyósítható együtt.

A 2017. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.

32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 24 955 Ft,
32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 29 355 Ft,
32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 39 630 Ft.
2018. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege

jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 24 955 Ft,
32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 29 355 Ft,
32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 39 630 Ft,
jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének
a különbözete.

A házastársi pótlékot és a házastárs után járó jövedelempótlékot 2018. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell.

A 2017. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. §-a és 12. §-a szerinti alapösszeg mértéke 98 890 Ft.

A rendelet további szabályokat tartalmaz a 2018. évi ellátások megállapításával, folyósításával kapcsolatban.

 

Forrás:

https://rehabportal.hu/kozelet/megjelent-a-2018-evi-tamogatasokat-is-erinto-rendelet

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17200.pdf

Pozitív diszkriminációt sürgettek a fogyatékossággal élők érdekében

dec 052017

Az Európai Parlament (EP) képviselői brüsszeli kétnapos plenáris ülésük csütörtöki, befejező napján elfogadott állásfoglalásukban pozitív diszkriminációt sürgettek a fogyatékkal élő emberek érdekében és leszögezték, az Európai Uniónak (EU) jóval többet kell tennie azért, hogy javuljon a fogyatékkal élők szociális és gazdasági helyzete.

A képviselők többek között azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy állítson fel kötelező követelményeket a közterületek és épületek akadálymentességére, valamint fogadjanak el kötelező százalékarányokat a fogyatékkal élők foglalkoztatására a köz- és magánszektorban. Véleményük szerint emellett jobban kell gondoskodni a fogyatékkal élők oktatáshoz és ifjúsági programokhoz való hozzáféréséről, továbbá akadálymentesíteni kell a 112-es segélyhívószámot.

Az Európai Unióban a becslések szerint mintegy 80 millió fogyatékossággal élő ember él, akik a környezet, illetve a viselkedés okozta akadályok miatt gyakran nem tudnak bekapcsolódni a társadalmi eseményekbe, sokszor éri őket hátrányos megkülönböztetés, kirekesztés. A fogyatékos emberek esetében a szegénységi ráta 70 százalékkal magasabb az átlagnál, részben azért, mert korlátozottabbak a lehetőségeik a munkaerőpiacon. A 75 év felettiek több mint egyharmadát sújtja valamilyen fogyatékosság és ez az arány az EU lakosságának idősödésével várhatóan nőni fog.

Forrás, teljes cikk az alábbi linken olvasható: 

https://rehabportal.hu/kozelet/pozitiv-diszkriminaciot-surgettek-a-fogyatekossaggal-elok-erdekeben

Felhívás mozgáskorlátozott emberek számára

nov 302017

undefined

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) kampányt indít a mozgáskorlátozott személyeket érintő közlekedőképesség-minősítési rendszerének felülvizsgálata érdekében!

A jelenlegi -2012. márciusától fennálló – rendszert nem tartjuk elfogadhatónak, mert annak bevezetése óta sok mozgáskorlátozott ember kimarad a közlekedőképesség súlyos akadályozottságához kapcsolódó kedvezményekből, holott a hétköznapokban ténylegesen hátrányokkal rendelkezik a közlekedés, mindennapi életvitel terén.

Mint ismeretes a személygépkocsi szerzési, illetve átalakítási támogatásra, továbbá a parkolási igazolványra, a lakás akadálymentesítési támogatásra – mások mellett – a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személyek lehetnek jogosultak.

A MEOSZ már évek óta szorgalmazza a minősítési rendszer felülvizsgálatát. Annak érdekében, hogy a jelenlegi rendszer működéséből adódó anomáliákat szemléltethessük, várjuk azon érintettek jelentkezését, akik történetük rövid ismertetésével hozzájárulnának kezdeményezésünk sikeréhez!

Elsősorban azok írjanak nekünk akik, bár mozgáskorlátozottságuk okán közlekedésükben, mindennapjainkban ténylegesen akadályozottak, azonban a „közlekedésében súlyosan akadályozott” minősítést nem kapták meg, a minősítés kiadása iránti kérelmüket a hatóság elutasította.

Jelentkezésüket a kozlekedokepesseg@meosz.hu email címre várjuk 2017. december 4-ig.

A problémáról szóló tájékoztatót itt olvashatják!

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2017/11/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-k%C3%B6zleked%C3%A9s%C5%91k%C3%A9pess%C3%A9g-vizsg%C3%A1lat-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-felh%C3%ADv%C3%A1sr%C3%B3l.pdf

 

Budapest, 2017.11.27.

MEOSZ

Forrás és a teljes cikk az alábbi linken olvasható: http://www.meosz.hu/blog/felhivas-mozgaskorlatozott-emberek-szamara/

Karácsonyi évzáró rendezvény

nov 292017

Kedves Tagok! 

Kérünk benneteket a karácsonyi rendezvényre  (2017. december 8. péntek 9-15 óráig)  aki még nem jelezte részvételi szándékát minél előbb tegye meg.

Posta cím: 5000 Szolnok, Kossuth L. út 18. 2/22, E-mail: furcsa.jozsefne@gmail.com ,Tel: fax:. 56/422-064, 06-20/3326585

Helyet és étkezést csak a regisztrált vendégeknek tudunk biztosítani.

Megértéseteket köszönjük!

 

 

Adventi Falu

nov 282017

Szolnokon is kigyúlnak az adventi fények, díszbe öltözik a város, hiszen november 24-én 14 órakor megnyílik egészen december 24-ig az Adventi Falu a Kossuth téren.

Az idén is hamisítatlan karácsonyi hangulattal, 21 faházban étel- és italfinomságokkal, kézművestermékekkel várják a vendégeket, hétfőtől péntekig 14.00–22.00, szombaton 12.00–22.00, vasárnap 14.00–20.00 óráig.

A rendezvényen a téren felállított óriás fenyőfa, az impozáns adventi koszorú mellett kulturális programok sokaságával, utcazenészekkel várnak minden érdeklődőt.

undefined

Forrás: https://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/magazin-jasz-nagykun-szolnok/hamarosan-adventi-csodavilag-es-mezeskalacs-haziko-varja-gyerekeket-szolnoki-kossuth-teren-896341/

 

Ismerd meg, Ismerd fel, Éld át!

nov 222017

Ismerd meg, Ismerd fel, Éld át!
Belvárosi akcióval hívták fel a figyelmet a sclerosis multiplexre

Budapest, 2017. november 16.- Gumikesztyűben begombolni egy inget, szivacson vagy békatalppal járni, homályos szemüvegben tájékozódni – ilyen feladatokkal hívta fel a figyelmet a sclerosis multiplex (SM) betegségre a Magyar Sclerosis Multiplex Betegek Szövetsége által szervezett kampány. Az érdeklődők nemcsak azt élhették át, hogyan telnek a kórban szenvedők hétköznapjai, de az eseményen részt vevő szakértőktől és érintettektől arról is hasznos információkat kaptak, hogyan tudják felismerni a betegséget és segíteni a betegeket.


Rendhagyó kampánnyal hívta fel a figyelmet a sclerosis multiplex (SM) betegségben szenvedők helyzetére a Magyar Sclerosis Multiplex Betegek Szövetsége (MSMBSZ). A szervezet egy szombat délután, az Europeum Bevásárlóközpont földszintjén az arra járóknak igyekezett bemutatni, hogyan változtatja meg az életet ez a betegség. A Roche Magyarország által támogatott kampány keretében különböző feladatokon keresztül tapasztalhatták meg az érdeklődők, hogyan változik többek között a mozgáskoordináció, a kézügyesség, a járás, a látás a sclerosis multiplex hatására.

Így például lehetőség volt arra, hogy kipróbálják, milyen gumikesztyűben begombolni egy inget, vagy a járási nehézségek érzékeltetésére szivacson, illetve békatalppal sétálhattak a bevásárlóközpont látogatói. A látással kapcsolatos tüneteket egy homályos szemüveg segítségével szimulálták.

 

undefinedundefined  undefined

 

Kevés olyan betegség van, melyet annyi tévhit és előítélet övezne, mint az SM-et, pedig Magyarországon a becslések szerint legalább 8 ezer embert érinthet, mégis csak kevesen rendelkeznek hiteles információkkal a kórról. Így az MSMBSZ ezzel az érzékenyítő kampánnyal nemcsak a betegségre szerette volna felhívni a figyelmet, de talán még fontosabb cél volt, hogy a tapasztalás és megismerés által az elfogadást és a szolidaritást segítse. Ebben működött közre Dr. Mátyás Klotild, az MSMBSZ Orvosi Tanácsadó Testületének elnöke, valamint Nagy Zoltán énekes, a nemzetközileg is nagy sikert arató Sclerosis Multiplex Dal szerzője. Zoltán, aki maga is SM beteg, a helyszínen előadta a szerzeményt. A kampány fővédnöke Bocskay Éva, az MSMBSZ elnöke.

„Általában azokról tudja a közvélemény, hogy sclerosis multiplexben szenvednek, akikről látszik is, mert kerekesszékben vannak, vagy valamilyen segédeszközt használnak. Azoknál a betegeknél, akiknél nincsenek, vagy nagyon enyhék a tünetek többnyire csak a közvetlen család tud a kórról. Mi arra törekszünk, hogy minél szélesebb körben váljon ismertté ez a betegség, minél többen tudjanak a tünetekről, hiszen így nő a lehetősége annak, hogy korán felismerjék a sclerosis multiplexet” - mondta el Dr. Mátyás Klotild.

Saját személyes tapasztalatait osztotta meg a betegség kapcsán Nagy Zoltán. „Két-három éve még a négy fal között teltek a napjaim, aztán egy volt zenésztársam megkeresett, így született ez a dal is, aminek nagyon pozitív lett a fogadtatása. Ez fordulópont volt számomra, kinyílt a világ, és most már másképp látok mindent. Igyekszem erőt adni mindenkinek, aki SM-ben szenved, és azt üzenem nekik, hogy ne adják fel” - tette hozzá a zenész.

„Országos szinten 32 SM központ található, és mindegyik környékén van egy klub vagy egyesület, ami megpróbálja összefogni a betegeket” - közölte Bocskay Éva, az MSMBSZ elnöke. „Vannak országos szintű kampányaink, amelyekkel támogatókat, önkéntes segítőket keresünk a betegek mellé. Szeptember 2-án Szolnokon megrendeztük az Országos SM napot, illetve nyaranta rehabilitációs tábort szervezünk Beregfürdőn” - fűzte hozzá az MSMBSZ elnöke.

A sclerosis multiplex autoimmun betegség, a központi idegrendszer gyulladásos betegsége, melynek következtében károsodnak az idegsejtek és az azokat körülvevő, úgynevezett myelin-hüvely. Döntően fiatal felnőttkorban jelentkezik (20-40 éves kor között), és az esetek felében a visszafordíthatatlan szövetkárosodás miatt rokkantsághoz vezet. A diagnózist követően a betegek 10 százaléka lesz öt éven belül súlyosan rokkant. A várható élettartamot nem befolyásolja lényegesen a sclerosis multiplex, az életminőség azonban jelentősen romlik.

Sajnos az SM nem gyógyítható, a kezelés célja, hogy lassítsa a tünetek súlyosabbá válását, és javítsa az életminőséget. Azért is fontos a korai felismerés, mert az időben elkezdett modern terápiák segítségével akár még hosszú évekig fenntartható az egészségeshez közeli életminőség. A helyzetet nehezíti, hogy a sclerosis multiplex nehezen azonosítható, „ezerarcú betegség” és sajnos jelenleg még nem mindegyik típusa kezelhető. A tünetek számos más betegségre is utalhatnak. Általában úgy merül fel az SM gyanúja, hogy több vizsgálat alkalmával sem sikerül beazonosítani a tünetek kiváltó okát. Sokszor a tünetek olyanok, melyek téves következtetések levonására adhatnak okot: látászavar, kettős látás, fáradékonyság, koordinációs zavar. A felületes szemlélő ezt könnyen a lustaságnak vagy ittasságnak tulajdoníthatja. Ezért is fontos, hogy minél többen, minél több információt kapjanak az SM-ről, hiszen mind a betegség felismerésében, mind az életminőség javításában fontos szerepet játszhat a betegek környezete is.

Az MSMBSZ-ről: A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége jelenleg 12 SM egyesületet és klubokat magába tömörítő szervezet, mely e szervezetek összefogására, szakmai irányítás céljából létesült. A szervezet fontos céljainak tekinti többek között a betegek szociális segítésének megszervezését, a tagok (egyesületek, alapítványok) érdekeinek a képviseletét, a sclerosis multiplex betegséggel kapcsolatos ismeretek és az új eredmények megismerésének elősegítését, az SM betegek otthonápolásának és rehabilitációjának megszervezését és segítését, valamint az SM által érintettek felkutatását.

 

undefined

 

A videó az alábbi linken érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=TYfU9jVgLNQ&list=UUWxwrTrmjdPStJ5QYG19Znw&index=1

 

Máté Péter Jótékonysági Emlékest

nov 222017

Máté Péter Jótékonysági Emlékest - Jáger János és Barátaival

Ideje: 2017 December 2 (szombat)

Helye: Szent Imre Művelődési Ház (Cserkészház) - Szolnok, Templom út 10.

Az emlékkoncert ingyenes, támogatást a Mozgás Öröméért Alapítvány javára elfogadnak.

undefined

 

 

Forrás: https://allevents.in/events/m%C3%A1t%C3%A9-p%C3%A9ter-j%C3%B3t%C3%A9konys%C3%A1gi-eml%C3%A9kest-j%C3%A1ger-j%C3%A1nos-%C3%A9s-bar%C3%A1taival/1738797303094409

 

IKSZ Börze

nov 222017

Egyesületünk októberben fogadószervezetként részt vett az idén első alkalommal megrendezett IKSZ Börzén. 

A börze célja az volt, hogy a középiskolai diákok részletes tájékoztatást kapjanak a kötelező iskolai közösségi szolgálatukkal kapcsolatban. 

A rendezvény szervezője a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület

undefined

Az alábbi linken elérhetőek: http://www.kozpontegyesulet.hu/

KARÁCSONYI ERZSÉBET UTALVÁNY

nov 172017

Egyszeri juttatásként egy alkalommal személyenként 10.000 Ft értékű Étkezési Erzsébet-utalványban kell részesíteni azt a személyt akinek 2017 novemberében vagy 2017 decemberében 

öregségi nyugdíjat,
özvegyi nyugdíjat,
szülői nyugdíjat,
árvaellátást,
baleseti hozzátartozói nyugellátást,
mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
korhatár előtti ellátást,
szolgálati járandóságot,
átmeneti bányászjáradékot,
táncművészeti életjáradékot,
rokkantsági ellátást,
rehabilitációs ellátást,
baleseti járadékot,
rokkantsági járadékot,
bányászok egészségkárosodási járadékát,
fogyatékossági támogatást,
vakok személyi járadékát,
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
polgármesterek közszolgálati járadékát,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
kormányrendelet alapján a nyugdíjtörvényben foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést vagy
nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

folyósítanak.

Az egyszeri juttatás akkor is egyszer jár ha az ellátott több ellátásban is részesül

A postázás 2017 november 27-től megkezdődik.

Fontos! A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatáságnál kell előterjeszteni. A kérelem benyújtásának határideje 2018. február 28.

 

Forrás: http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/ef19596cf1fa3734ec2106f62d9b6e825a086764/megtekintes

Gépjárműszerzési támogatás: eltörlik a kötelező hitelt, jelentősen csökken a kamat

nov 152017

A MEOSZ ismét egyeztetésre hívta a Duna Lízing Zrt.-t és a Lehetőségautó Kft., hogy jelezzék számukra, milyen változtatásokat tartanak szükségesnek a mozgássérült emberek érdekében, és meghallgassák, milyen lépéseket terveznek.

Dézsi Tamás, a Duna Lízing Zrt. vezérigazgatója elmondta: várható, hogy januártól mind új, mind használt autó esetén megszűnik a kötelező kölcsönfelvétel. Bejelentette: a Duna Lízing 2017 második igénylési időszakától az eddigi 17,4%-os THM-et 9,5 százalékra csökkentette. A lépést a MEOSZ elnöksége üdvözölte, egyben javasolta: vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az új, csökkentett THM a korábbi szerződőkre is vonatkozzon.

 

Forrás és teljes cikk az alábbi linken olvasható:

http://www.meosz.hu/blog/gepjarmuszerzesi-tamogatas-eltorlik-a-kotelezo-hitelt-jelentosen-csokken-a-kamat/

Meghívó

nov 142017

A Sclerosis Multiplexes Betegek Szolnok Megyei Egyesülete sok szeretettel meghív a

2017. december 8-án (péntek) 9-15 óráig

tartó Karácsonyi évzáró rendezvényére

Helye: Szolnok, Civil Ház (Baross G. u. 56)

A részvétel bejelentkezéshez kötött, illetve várjuk jelzésed speciális étkezés és segédeszköz használat esetén.

Ezt telefonon, levélben tudod megtenni. 

(5000 Szolnok, Kossuth L. út 18. 2/22, E-mail: furcsa.jozsefne@gmail.com ,Tel: fax:. 56/422-064, 06-20/3326585)


Amennyiben módodban áll szívesen fogadnánk egy tányér süteményt és pár darab tombola tárgyat, amellyel hozzájárulnál a nap izgalmasabbá tételéhez.


Sok Szeretettel várunk!

undefined

 

"Békességet, boldogságot,
csengő szót és gyertyalángot,
ajándékot, szeretetet,
mindent, ami fontos Neked!
Kellemes karácsonyi ünnepeket!"

TÁJÉKOZTATÓ A muzeális intézmények által biztosított kedvezményekről

nov 102017

Azok a múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények, illetve kiállítóhelyek, amelyek
miniszter által kiadott működési engedéllyel rendelkeznek, különféle mértékű
kedvezményeket biztosítanak állandó és időszaki kiállításaik látogatása során, amelyeket a
magyar állampolgárokon kívül az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamainak
állampolgárai is igénybe vehetik, ha megfelelnek a lentebb ismertetett feltételeknek.


A kedvezmények fajtái:


Díjmentesség


Díjtalanul látogathatja az állandó és időszaki kiállításokat is az, aki: - 6. életévét be nem töltött kiskorú, - aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról rendelkező
törvény alapján fogyatékosnak minősül, továbbá legfeljebb egy kísérője, - aki közoktatásban dolgozó pedagógus, - továbbá, aki a 70. életévét betöltötte.


Kizárólag az állandó kiállításokat látogathatja díjmentesen minden hónap egy hétvégéjén a
muzeális intézmény által kijelölt napon: - aki a 26. életévét nem töltötte be, - aki 18 év alatti személyt kísér, ha e személy közeli hozzátartozójának minősül (egy
időben legfeljebb két ilyen személyre vonatkozhat a kedvezmény.) Közeli
hozzátartozó – egyebek mellett – a szülő, nagyszülő, ideértve az örökbefogadó,
mostoha és nevelő szülőt is, illetve a testvér.


A nemzeti ünnepeken a muzeális intézmények kiállításai díjmentesen látogathatók.


50 százalékos kedvezmény

 

Az állandó és időszaki kiállításokat 50 százalékos kedvezménnyel látogathatja: - aki a 6. életévét már betöltötte 26. éve eléréséig, - aki 62 évesnél idősebb, - aki két 18 év alatti személyt kísér, ha közeli hozzátartozójuknak minősül (egy időben
legfeljebb két ilyen személyre vonatkozhat a kedvezmény), - aki a nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesül.


Ki minősül fogyatékosnak?
A kedvezmény igénybevétele szempontjából fogyatékosnak kell tekinteni, aki tartósan vagy
véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős
akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt
korlátozza vagy gátolja.
A kedvezményre való jogosultságot megalapozó körülmény fennálltát természetesen igazolni
kell. Bár a kormányrendelet nem tartalmaz szabályozást az igazolás módjára vonatkozóan, a
különféle múzeumok internetes oldalain tájékozódva azt tapasztaltuk, hogy a fogyatékosság
vonatkozásában igazolásként a Magyar Államkincstár által kiállított kártyát (hatósági
igazolás), illetve a különféle ellátások megállapításáról rendelkező határozatot is elfogadják.
Figyelem! Ahogy a tájékoztató elején is írtuk, e kedvezmények nem minden kiállítóhelyre,
kiállításra vonatkoznak, csak a miniszteri engedéllyel működő intézményekre! Ha az ön által
meglátogatni tervezett kiállítóhely nem ilyen, kérjük, tájékozódjon a kedvezményekről!


MEOSZ

 

 

Mutasd meg a hobbidat!

okt 252017

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. országos pályázatot hirdet DIY (Do It Yourself! - Csináld magad!) alkotók számára, amellyel célja, hogy elősegítse és népszerűsítse a meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig a környezettudatosságot és a potenciális hulladék mennyiségének csökkentését.
A 2017-es Alkotó Energia pályázat részvevői két életkori csoportban - junior (14-18 év között) és felnőtt (19 év felett) - nevezhetnek a lentebb megnevezett négy kategórián belül.
A pályázatok benyújtásának kezdete: 2017. október 2. 08:00 óra
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. december 31.

Felnőtt alkotók (19 év felett):
- Bútorfelújítás, bútorfestés, bútorátalakítás
- Bútor- és használati tárgy-készítés, funkcióváltás (meglévő, használt tárgyak/anyagok/bútorok felhasználásával)
- Hulladék és maradék anyagok újrahasznosításával készült lakberendezési használati tárgyak és gyermekjátékok (ide nem értve a kizárólag dekorációs célt szolgáló tárgyakat és a ruházati cikkeket)
- DIY dekorációk és ajándéktárgyak (évszaktól/ünneptől függetlenül)

A pályázás regisztrációhoz és részvételi nyilatkozat aláírásához kötött. Kiskorú (18. életévet be nem töltött) pályázók esetén a szülő/gondviselő beleegyező nyilatkozatának feltöltése kötelező.
- A pályázati anyag tartalma:
Az elvárt fájlformátumok: JPG vagy TIFF, tárgyanként minimum 1 db, legfeljebb 3 db fotó. A képek mérete oldalanként legalább 1024 pixel kell legyen vagy 3MB - de maximum 10 MB.
A nevezett tárgy készítésének technológia címe maximum 500, leírása maximum 1000 karakter terjedelemben (hogyan készült, felhasznált anyagok, technika, eszközök.
Kiskorú (18. életévet be nem töltött) pályázó esetén a szülő/gondviselő hozzájáruló nyilatkozata (aláírva, szkennelve vagy fotózva - nagyfelbontású jpg-, tiff- vagy pdf- formában)

Forrás és bővebb információk: http://alkotoenergia.hu/

Ismét személygépkocsi beszerzés támogatására indul pályázat

okt 252017

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére AUTÓPLUSZ2018 címmel.

Benyújtási határidő: 2017. december 11.

A pályázati dosszié az FSZK honlapjáról tölthető le. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Az alábbi linken kérhető a pályázati dosszié letöltéséhez szükséges kód és további információk:   http://fszk.hu/palyazat/autoplusz2018/

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

 

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUTÓPLUSZ2018)

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.
A pályázati program célcsoportját azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkotják, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet (együttesen: kerekesszéket) használnak és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban a támogatott tevékenység a jogosult(ak) igényeinek megfelelő, akadálymentes, új vagy használt személygépkocsi vásárlása.

A pályázati programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak az alábbi kategóriában:

 

„A” kategória
Ebben a kategóriában kizárólag azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik elektromos kerekesszéket (az elektromos moped nem számít elektromos kerekesszéknek) használnak és gépjárművel való utazásuk során önállóan átülni vagy kiülni nem képesek csak segítséggel. Az elektromos kerekesszék használatát rehabilitációs szakorvosi véleménnyel kell igazolni.

 

„B” kategória
Ebben a kategóriában azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik életvitelszerűen kerekesszéket (nem elektromos) és/vagy elektromos mopedet használnak. A kerekesszék használatát rehabilitációs szakorvosi véleménnyel kell igazolni.

 

Azok a pályázók, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek önállóan, illetve azok a személyek, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személy, szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást. A pályázat nyilvános, egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat. A gépjármű beszerzés részletes folyamatát a Pályázati Útmutató tartalmazza.

 

A pályázati program megvalósítási időszaka

 

A megvalósítási időszak 2018. március 1-től 2019. február 28-ig tart.

 

További információ

 

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: autoplusz2018 [KUKAC] fszk [PONT] hu
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni.

 

Forrás és bővebb információk: http://fszk.hu/palyazat/autoplusz2018/

 

 

Nem csak a nyugdíjkorhatárt betöltők kapnak nyugdíjprémiumot

okt 182017

Nem csak a nyugdíjkorhatárt betöltött idősek, hanem a fiatalabb, nyugdíjszerű ellátásban részesülők is megkapják novemberben a nyugdíjprémiumot a kormány legutóbbi ülésén hozott döntés értelmében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere hétfőn Budapesten.

Az intézkedés 2 millió 750 ezer embert érint; például azokat is, akiknek az ellátását a nyugdíj alapján számítják, köztük a megváltozott munkaképességűeket vagy a fogyatékossági ellátásban részesülőket, a politikai rehabilitáltakat, az özvegyi nyugdíjasokat.

A miniszter emlékeztetett: a törvény szerint ha a GDP növekedése 3,5 százaléknál magasabb, akkor a nyugdíjkorhatárt betöltötteknek nyugdíjprémium jár. Hozzátette: a kormány azonban úgy döntött, ezt kiterjesztik a nyugdíjszerű ellátásban részesülőkre is.

 

Forrás és a további cikk megtalálható az alábbi linken: 

https://rehabportal.hu/kozelet/nem-csak-a-nyugdijkorhatart-betoltok-kapnak-nyugdijpremiumot

Olasz Nő Algírban

okt 022017

Máv-Start Szervezett Csoportos Utazás (Szolnok)

Először az Opera Műsorán

Gioachino Rossini

Olasz Nő Algírban

A Sevillai Borbély és a Hamupipőke Mellett az Olasz Nő Algírban Rossini Legtöbbet Játszott Vígoperája

A Budapesten Eddig Még Sosem Hallott Művet Szabó Máté Rendezésében Láthatják Az Erkel Színházban

Dátum: 2017. November 25. Szombat

Kezdés Ideje: 11:00

Jegyár: 2320,- Ft

A Kedvezményes Jegy Kizárólag a Szervezett Csoportos Utazáson Résztvevő Személyekre Vonatkozik

Jelentkezési és Fizetési Határidő: 2017.11.17. Péntek 13:00

Vonat Indulás

Szolnok-Budapest-Keleti 8:00

Budapest-Keleti-Szolnok 15:15

Vonatjegyár: A résztvevők egyéni kedvezményeinek figyelembevétele alapján

A Jegyek Korlátozott Mennyiségben Kaphatók! 

Információ: Bácskai Andrea 06 30 497 2863 (H-P: 8:00-16:00)

bacskai.andrea@mav-start.hu

undefined

Egervár Szervezett Utazás

okt 022017

Máv-Start Csoportos Utazás (Szolnok)

Egri Vár Napja

Időpont: 2017: 2017.10.17. Kedd

Emléknap az 1552-es hősies várvédelem tiszteletére.

Kézműves foglalkozások és múzeumpedagógia programok és Várműhelyben

Haditorna bemutatók

Tradicionális mesterségek bemutatója

Interaktív tárlatvezetés

Játékos vitézi próbák

Október 17-én a vár és a Dobó István Vármúzeum programjai, valamint kiállításai ingyenesen látogathatók.

Vonat jegyárak

90% 570,-/fő/ oda-vissza

50% 2840,-/fő/ oda-vissza

Jelentkezési és fizetési határidő 2017.10.10. kedd

További információ (különvonat indulásával kapcsolatosan)

Bácskai Andrea: 06 30 497 2863 e-mailen keresztül: bacskai.andrea@mav-start.hu

Személyesen 5000 Szolnok Kossuth tér 9. Integrált ügyfélközpontban MÁV-START csoportos utazásszervezőjénél (H-CS 8:00-16:00, P 8:00-13:00) 

A feltüntetett jegyár csak oda-vissza útra szóló vasúti menetjegy árát tartalmazza.

 

undefined

Atom

Powered by Nibbleblog