“SM Közösségek Építése JNSZ Szolnok Megyében” EFOP-1.3.5-16-2016-00275

“SM Közösségek Építése JNSZ Szolnok Megyében” EFOP-1.3.5-16-2016-00275

“SM Közösségek Építése JNSZ Szolnok Megyében”

című EFOP-1.3.5-16-2016-00275 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket mint

SM Betegek JNSZ Megyei Egyesülete
Szolnok

az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője

25 000 000 Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Projekt időtartama: 2017.05.02.- 2020. 07.31.

A pályázati felhívás címe: “Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”

A projekt keretében új formalizált/nem formalizált kisközösségek létrehozása, illetve a már létező kisközösségek fejlesztése történik a társadalmi integráció és együttműködés területein; az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének, népszerűségének emelése; a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, a társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése.

Ennek megvalósítására a projekt során megvalósuló tevékenységek:

  • Önképzés
  • Önkéntesek toborzása, képzése
  • A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése
  • Helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának illetve fejlesztésének elősegítése
  • A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközös beszerzése
  • Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális indentitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése
  • Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése
  • A társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében
  • Közösségi aktivitás erősítést célzó események, programok és rendezvények szervezése, lebonyolítása
  • Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása